Ed-Unitsky
Ed Unitsky
Last Supper (2008)

 
Achtergrond info:
 • Hij is geboren in 1962 in Belarus en hij schildert digitaal.
 • Het schilderij is surrealistisch: hij wil de geest openen voor een tocht in een fantastische wereld.

Wat zie je?
 • Een lange tafel net als bij Leonardo DaVinci, maar deze is nu gekromd en lijkt te zweven.
 • Ook de pilaren zijn gekromd en vormen een tunnel/kathedraal.
 • Alleen Jezus zit aan tafel en met zijn rechterhand wijst hij omhoog. Op tafel staan een beker en een gebroken brood.
 • Boven de tafel is iemand gespietst aan een kruis met grote dorens. Erboven is een gezicht dat omhoog kijkt.
 • Bij de pilaren staan vier personen en twee ervan zegenen. Ze staan op afstand. Ze lijken op monniken in pij, of priesters met kazuifel en schoudermantel.
Theologische interpretatie:
 • Het schilderij lijkt een combinatie van het laatste avondmaal, de kruisiging en de verrijzenis. Want waarschijnlijk zijn de drie personen boven elkaar dezelfde persoon gezien de lange haren.
 • Door de gekromde pilaren zijn hemel en aarde verbonden.
 • De personen aan de zijkant symboliseren de mensheid; zij zijn bij het gebeuren aanwezig maar zij delen niet in het gebeuren. Net als Petrus: hij is aanwezig bij het laatste avondmaal, maar daarna ontkent hij Jezus te kennen.

Spiritualiteit:
 • Kruis en verrijzenis staan in elkaars verlengde, maar laat ik dat ook toe in mijn leven?
 • Of wil ik alleen maar de verrijzenis zonder het kruis?
 • En blijf ik toeschouwer?